Ne Aramıştınız ?

Satış Temsilcisi Kişisel Özellikleri

İyi bir satışcı olmak için sosyal bir insan olmak şart, çünkü işimiz insanla.

  • Yaptığı işi sevmeli
  • Etkili bir dinleyici olmalı
  • Güzel bir konuşmacı olmalı
  • Beden dilini iyi kullanabilmeli
  • Sakin, sabırlı ve destekleyici olmalı
  • Yeniliklere açık ve ileri görüşlü olmalı
  • Araştırmacı olmalı
  • Hayal gücü yüksek olmalı

İyi bir satışcı olmak için sosyal bir insan olmak şart, çünkü işimiz insanla. Dolayısı ile insan ilişkileri kuvvetli, ikna kabiliyeti yüksek kişilerin satışta başarılar yazdığını görüyoruz. Mümkün olduğunca fazla insan tanımak satışcıyı yada satışcı adayını daha sosyal bir insan yapar, tüm müşteri tipleri tipik insan tipleri olduğundan daha fazla gözlem yapabilme ve durumlara karşı tutumlar geliştirebilme özelliğini kazandırır.

Satışcı önce kendini satmalı, müşteri satılan ürün yada hizmetten önce satıcıya güvenir, dolayısı ile canlı, enerjik, dışa dönük bir kişiliğe sahip olunması gerekir. İyi bir satışcı tüm gününü hatta yaşamını planlar, plansız asla hareket etmez her zaman başarmayı bekleyen hedefi vardır, hedefe ulaşma stratejilerini de önceden muhakkak planlamalıdır. Satış okulu olmayan tecrübe ve kişisel gelişimle geliştirilen psikolojik ve sosyal kanunları olan sosyal bir bilimdir. İyi bir satışcı öğrenmeye mutlaka açık olmalıdır.